English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

金沙app旧版


Layunin ng PG&E na bawasan pa ang mga panganib ng mabilis na kumakalat na sunog at panatilihing ligtas ang aming mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan. Alamin ang tungkol sa aming mga hakbang sa kaligtasan, kasama ang kung paano kayo maaapektuhan ng isang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS).


金沙app软件

金沙app旧版


金沙app旧版

金沙正规投注官网

Bago pa magka-wildfire: Kailangang maghanda tayong lahat金沙正规娱乐官网

Alamin ang magagawa ninyo ngayon para mapaghandaan ang tumitinding panganib ng mga mabilis na kumakalat na sunog, at alamin rin ang ginagawa ng PG&E para maiwasan at mapaghandaan ang mga mabilis na kumakalat na sunog. Sumali sa webinar ng PG&E sa kaligtasan sa wildfire o mabilis na kumakalat na sunog.

澳门金沙平台官网

Sa oras ng isang wildfire: Tumanggap ng mga bagong pahayag金沙正规娱乐官网

Sa oras ng mabilis na kumakalat na sunog na umaapekto sa serbisyong PG&E, tumanggap ng pinakabagong impormasyon. Bukod rito, gamitin ang aming mapa para alamin kung aling mga lugar ang apektado.

金沙官网平台

Pagkatapos ng isang wildfire: Kung ano ang dapat gawin金沙正规娱乐官网

Alamin ang impormasyon tungkol sa pagbabalik ng koryente at proseso ng muling pagbangon.

金沙app旧版

金沙登录网址

Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Mabilis na Kumakalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program)金沙正规娱乐官网

Alamin ang tungkol sa karagdagang mga hakbang sa pag-iingat na ginagawa namin para lalo pang mabawasan ang mga panganib sa wildfire at matulungang maging ligtas ang mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan namin.

金沙手机app平台

Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS)金沙正规娱乐官网

Kapag ipinahayag na magkakaroon ng malakas na hangin at may kalagayan ng pagkatuyo, kasama ng mataas na panganib ng sunog, posibleng kailangan naming patayin ang koryente para sa kaligtasan.

金沙app下载网址

Gawain sa tumutubong halaman para mabawasan ang mga panganib sa wildfire金沙正规娱乐官网

Lalo kaming nagsisikap para ilayo ang mga puno at sanga sa mga kable ng koryente sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog.